012-เครื่องหมายการค้า TREECHADA Class 3
เลขที่คำขอ 170128537 ทะเบียนเลขที่ วันที่ยื่นคำขอ 11/08/2560 สถานะคำขอ Pending เจ้าของเครื่องหมาย นายไพรวัลย์ โทนแก้ว เครื่องหมาย TREECHADA ประเภทเครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า จำพวกสินค้า/บริการ 3 รายการสินค้า/บริการ ชุดเครื่องสำอางใช้บำรุงผิวหน้า ราคา 300,000 บาท
Read More
011-เครื่องหมายการค้า OMY, โอมี่ Class 32
เลขที่คำขอ 972234 ทะเบียนเลขที่ ค412670 วันที่ยื่นคำขอ 02/02/2558 สถานะคำขอ Registered เจ้าของเครื่องหมาย นายไพรวัลย์ โทนแก้ว เครื่องหมาย OMY, โอมี่ ประเภทเครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า จำพวกสินค้า/บริการ 32 รายการสินค้า/บริการ เครื่องดื่มปรุงแต่งรสและกลิ่นผลไม้ ราคา 450,000 บาท
Read More
010-เครื่องหมายการค้า CHABALA ONIER, ชาบาล่า โอเนียร์ Class 3
เลขที่คำขอ 180100788 ทะเบียนเลขที่ วันที่ยื่นคำขอ 10/01/2561 สถานะคำขอ Pending เจ้าของเครื่องหมาย นายไพรวัลย์ โทนแก้ว เครื่องหมาย CHABALA ONIER, ชาบาล่า โอเนียร์ ประเภทเครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า จำพวกสินค้า/บริการ 3 รายการสินค้า/บริการ ชุดเครื่องสำอางใช้บำรุงผิวหน้าและผิวกาย ราคา 300,000 บาท
Read More
009-เครื่องหมายการค้า ONIER, โอเนียร์ Class 3
เลขที่คำขอ 170104410 ทะเบียนเลขที่ วันที่ยื่นคำขอ 08/02/2560 สถานะคำขอ Pending เจ้าของเครื่องหมาย นายไพรวัลย์ โทนแก้ว เครื่องหมาย ONIER, โอเนียร์ ประเภทเครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า จำพวกสินค้า/บริการ 3 รายการสินค้า/บริการ ชุดเครื่องสำอางใช้บำรุงผิวหน้าและผิวกาย ราคา 300,000 บาท
Read More
008-เครื่องหมายการค้า PEJEL Class 20
เลขที่คำขอ 170145233 ทะเบียนเลขที่ วันที่ยื่นคำขอ 28/12/2560 สถานะคำขอ Pending เจ้าของเครื่องหมาย นางสาวทัศนาวลัย กลิ่นเทียนฟุ้ง เครื่องหมาย PEJEL ประเภทเครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า จำพวกสินค้า/บริการ 20 รายการสินค้า/บริการ หมอนหนุน ราคา 100,000 บาท
Read More
007-เครื่องหมายการค้า FANJEL Class 20
เลขที่คำขอ 170145232 ทะเบียนเลขที่ วันที่ยื่นคำขอ 28/12/2560 สถานะคำขอ Pending เจ้าของเครื่องหมาย นางสาวทัศนาวลัย กลิ่นเทียนฟุ้ง เครื่องหมาย FANJEL ประเภทเครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า จำพวกสินค้า/บริการ 20 รายการสินค้า/บริการ หมอนหนุน ราคา 100,000 บาท
Read More
006-เครื่องหมายการค้า FUNDEAM Class 20
เลขที่คำขอ 170145231 ทะเบียนเลขที่ วันที่ยื่นคำขอ 28/12/2560 สถานะคำขอ Pending เจ้าของเครื่องหมาย นางสาวทัศนาวลัย กลิ่นเทียนฟุ้ง เครื่องหมาย FUNDEAM ประเภทเครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า จำพวกสินค้า/บริการ 20 รายการสินค้า/บริการ หมอนหนุน ราคา 100,000 บาท
Read More
005-เครื่องหมายการค้า JAMJEL Class 3
เลขที่คำขอ 170145230 ทะเบียนเลขที่ วันที่ยื่นคำขอ 28/12/2560 สถานะคำขอ Pending เจ้าของเครื่องหมาย นางสาวทัศนาวลัย กลิ่นเทียนฟุ้ง เครื่องหมาย JAMJEL ประเภทเครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า จำพวกสินค้า/บริการ 3 รายการสินค้า/บริการ ชุดเครื่องสำอางใช้บำรุงผิวหน้า ราคา 100,000 บาท
Read More
004-เครื่องหมายการค้า BA-BI-RON Class 43
เลขที่คำขอ 160116127 ทะเบียนเลขที่ วันที่ยื่นคำขอ 24/11/2559 สถานะคำขอ Pending เจ้าของเครื่องหมาย นายจิรโรจน์ สีสรรพ์ เครื่องหมาย BA-BI-RON ประเภทเครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า จำพวกสินค้า/บริการ 43 รายการสินค้า/บริการ โรงแรม ราคา 100,000 บาท
Read More
003-เครื่องหมายการค้า THE STEM., IWANT2BELIEVE Class 25
เลขที่คำขอ 731633 ทะเบียนเลขที่ ค320949 วันที่ยื่นคำขอ 04/06/2552 สถานะคำขอ Registered เจ้าของเครื่องหมาย นายจิรโรจน์ สีสรรพ์ เครื่องหมาย THE STEM., IWANT2BELIEVE ประเภทเครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า จำพวกสินค้า/บริการ 25 รายการสินค้า/บริการ เสื้อ (ยกเว้นเสื้อชั้นในและเสื้อกีฬา) ราคา 50,000 บาท
Read More
002-เครื่องหมายการค้า HANGER Class 25
เลขที่คำขอ 1039010 ทะเบียนเลขที่ 171136343 วันที่ยื่นคำขอ 28/04/2559 สถานะคำขอ Registered เจ้าของเครื่องหมาย นายวโรดม มงคลยศ เครื่องหมาย HANGER ประเภทเครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า จำพวกสินค้า/บริการ 25 รายการสินค้า/บริการ เสื้อ (ยกเว้นเสื้อชั้นในและเสื้อกีฬา) ราคา 100,000 บาท (ต่อรองได้)
Read More
001-เครื่องหมายการค้า MI DERRA, MIN DERRA Class 3
เลขที่คำขอ 969491 ทะเบียนเลขที่ ค409802 วันที่ยื่นคำขอ 13/01/2558 สถานะคำขอ Registered เจ้าของเครื่องหมาย นายอชาสันต์ รัชฎามาศ เครื่องหมาย MI DERRA, MIN DERRA ประเภทเครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า จำพวกสินค้า/บริการ 3 รายการสินค้า/บริการ ชุดเครื่องสำอางใช้บำรุงผิวหน้าและผิวกาย ราคา 100,000 บาท (ต่อรองได้)
Read More
Recent Post
แอดไลน์ ลิขสิทธิ์ | TGC International Co., Ltd.