003-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ยึดชอล์คฝนหัวคิวแบบแม่เหล็ก

แอดไลน์ 003-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ยึดชอล์คฝนหัวคิวแบบแม่เหล็ก | TGC International Co., Ltd.