078-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างหลังคากันสาดชนิดถอดประกอบ