แอดไลน์ 055-สิทธิบัตรตุ๊กตา | TGC International Co., Ltd.