080-อนุสิทธิบัตรรถตัดอ้อยวางกองแบบวิ่งคร่อมแถวอ้อยชนิดปรับระดับความสูงของใบตัดโคนต้นอ้อยได้

17
Mar2018

080-อนุสิทธิบัตรรถตัดอ้อยวางกองแบบวิ่งคร่อมแถวอ้อยชนิดปรับระดับความสูงของใบตัดโคนต้นอ้อยได้

แอดไลน์