066-อนุสิทธิบัตรถุงบรรจุอาหารสำเร็จรูปที่มีรอยปรุเปิดถุงและแถบกาวปิดถุงซึ่งได้ถูกจัดเตรียมไว้

แอดไลน์