092-อนุสิทธิบัตรระบบเติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีวิถีทางการค้นหาผู้ให้บริการโดยอัตโนมัติด้วยเครื่องแม่ข่าย (server)

แอดไลน์