1045-อนุสิทธิบัตรกระบวนการยืนยันตัวตนของบุคคล (KYC) ด้วยการใช้ข้อมูลบนหนังสือเดินทาง ข้อมูลจากเอ็นเอฟซี ซิฟ (NFC CHIP) ในหนังสือเดินทาง และการตรวจจับใบหน้าเเบบเคลื่อนไหว (FACE ACTION DETECTION)

1045-อนุสิทธิบัตรกระบวนการยืนยันตัวตนของบุคคล (KYC) ด้วยการใช้ข้อมูลบนหนังสือเดินทาง ข้อมูลจากเอ็นเอฟซี ซิฟ (NFC CHIP) ในหนังสือเดินทาง และการตรวจจับใบหน้าเเบบเคลื่อนไหว (FACE ACTION DETECTION)

แอดไลน์