1112-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างกล่องบรรจุบุหรี่แบบวางบุหรี่ซ้อนทับในแนวดิ่ง

แอดไลน์ 1112-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างกล่องบรรจุบุหรี่แบบวางบุหรี่ซ้อนทับในแนวดิ่ง | TGC International Co., Ltd.