1113-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างแผ่นโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงสำหรับแขนปากคีบ

แอดไลน์ 1113-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างแผ่นโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงสำหรับแขนปากคีบ | TGC International Co., Ltd.