1341-อนุสิทธิบัตรเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมอเตอร์พลวัตร (Cyclic Motor Generator)

แอดไลน์