1342-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างตู้ตรวจวัดอุณหภูมิและฆ่าเชื้อโรคและเชื้อไวรัส

แอดไลน์ 1342-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างตู้ตรวจวัดอุณหภูมิและฆ่าเชื้อโรคและเชื้อไวรัส | TGC International Co., Ltd.