1350-อนุสิทธิบัตรเครื่องกรองอากาศบริสุทธิ์ ผลิตน้ำดื่มจากอากาศ และ ทำความเย็นของน้ำดื่ม

แอดไลน์ 1350-อนุสิทธิบัตรเครื่องกรองอากาศบริสุทธิ์ ผลิตน้ำดื่มจากอากาศ และ ทำความเย็นของน้ำดื่ม | TGC International Co., Ltd.