1351-อนุสิทธิบัตรกระดาษที่ผนึกเข้ากับฟอยล์อลูมิเนียม(Aluminium Foil)

แอดไลน์ 1351-อนุสิทธิบัตรกระดาษที่ผนึกเข้ากับฟอยล์อลูมิเนียม(Aluminium Foil) | TGC International Co., Ltd.