1392-อนุสิทธิบัตรตู้สถานีให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ออนไลน์แบบฉุกเฉินที่มีช่องใส่เครื่องกระตุกหัวใจ

แอดไลน์