1393-อนุสิทธิบัตรระบบจัดการข้อมูลเครื่องชั่งน้ำหนักผลผลิตทางการเกษตรแบบไร้สาย

แอดไลน์