1393-อนุสิทธิบัตรระบบจัดการข้อมูลเครื่องชั่งน้ำหนักผลผลิตทางการเกษตรแบบไร้สาย

แอดไลน์ 1393-อนุสิทธิบัตรระบบจัดการข้อมูลเครื่องชั่งน้ำหนักผลผลิตทางการเกษตรแบบไร้สาย | TGC International Co., Ltd.