แอดไลน์ 1432-สิทธิบัตรรองเท้า128 | TGC International Co., Ltd.