147-อนุสิทธิบัตรเครื่องมือผ่าตัดที่มีส่วนสำหรับรองเลนส์พื้นผิวไม่เรียบเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานในการดึงเลนส์ออกจากดวงตา

แอดไลน์