152-อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการบรรจุผงสีในรูพรุนขนาดเล็กที่แกะสลักด้วยเลเซอร์บนพื้นผิววัสดุ

18
Mar2018

152-อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการบรรจุผงสีในรูพรุนขนาดเล็กที่แกะสลักด้วยเลเซอร์บนพื้นผิววัสดุ

แอดไลน์