153-อนุสิทธิบัตรระบบตรวจสอบยืนยันตัวบุคคล (Authentication) โดยใช้รหัสแท่งสองมิติหรือคิวอาร์โค้ด (QR Code)

18
Mar2018

153-อนุสิทธิบัตรระบบตรวจสอบยืนยันตัวบุคคล (Authentication) โดยใช้รหัสแท่งสองมิติหรือคิวอาร์โค้ด (QR Code)

แอดไลน์