153-อนุสิทธิบัตรระบบตรวจสอบยืนยันตัวบุคคล (Authentication) โดยใช้รหัสแท่งสองมิติหรือคิวอาร์โค้ด (QR Code)