1521-อนุสิทธิบัตรเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยระบบเพิ่มพื้นผิวเพื่อเติมอากาศ และใช้เอนไซม์ (ENZYMES) กระตุ้นการทำงานของธรรมชาติ

แอดไลน์ 1521-อนุสิทธิบัตรเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยระบบเพิ่มพื้นผิวเพื่อเติมอากาศ และใช้เอนไซม์ (ENZYMES) กระตุ้นการทำงานของธรรมชาติ | TGC International Co., Ltd.