แอดไลน์ 1520-สิทธิบัตรตะกร้า623 | TGC International Co., Ltd.