1544-อนุสิทธิบัตรถังเฟอร์โรซีเมนต์แบบต่อเนื่องที่มีท่อดักท์ (Duct) สำหรับดึงเส้นลวดเหล็กกำลังสูงด้วยระบบโพสเทนชั่น (Post-Tension)

แอดไลน์ 1544-อนุสิทธิบัตรถังเฟอร์โรซีเมนต์แบบต่อเนื่องที่มีท่อดักท์ (Duct) สำหรับดึงเส้นลวดเหล็กกำลังสูงด้วยระบบโพสเทนชั่น (Post-Tension) | TGC International Co., Ltd.