1545-อนุสิทธิบัตรตัวต่อโครงสร้างเสาคอนกรีตเข้ากับโครงสร้างฐานรากระบบหมุนเกลียว

แอดไลน์ 1545-อนุสิทธิบัตรตัวต่อโครงสร้างเสาคอนกรีตเข้ากับโครงสร้างฐานรากระบบหมุนเกลียว | TGC International Co., Ltd.