1553-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์จับและหมุนแก้วที่มีแหวนสลิป (Slip Ring) อยู่ที่ส่วนศูนย์กลางสำหรับการทำงานของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

แอดไลน์