158-อนุสิทธิบัตรตู้แช่ที่มีชุดสร้างความเย็นอย่างน้อยหนึ่งชุดแบบแยกส่วนถอดประกอบกับโครงสร้างตู้แช่และวิธีการติดตั้งที่เป็นอิสระ

แอดไลน์