192-สิทธิบัตรโครงสร้างชั้นรางเลื่อนภายในตู้บรรทุกรถยนต์สำหรับรับจำหน่ายสินค้าขนาดเล็ก

แอดไลน์ 192-สิทธิบัตรโครงสร้างชั้นรางเลื่อนภายในตู้บรรทุกรถยนต์สำหรับรับจำหน่ายสินค้าขนาดเล็ก | TGC International Co., Ltd.