160-สิทธิบัตรระบบการจัดการป้ายโฆษณาดิจิตอลโดยการเปลี่ยนเนื้อหาโฆษณาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ได้มาจากกลุ่มเป้าหมายแบบจ่ายต่อการแสดงผล

แอดไลน์