159-อนุสิทธิบัตรสูตรของสารหล่อลื่นที่มีสารโพรพิลีนออกไซด์ (Propylene Oxide) เป็นส่วนประกอบสำหรับการฆ่าเชื้อ

แอดไลน์