236-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์เซาะร่องผลมะพร้าวเพื่อสะดวกเปิด

แอดไลน์ 236-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์เซาะร่องผลมะพร้าวเพื่อสะดวกเปิด | TGC International Co., Ltd.