237-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างแผ่นหินแบบต่อประกอบ (interlocking) ที่มีช่องสำหรับใส่ดินเพื่อปลูกหญ้า

แอดไลน์