245-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ตรวจสอบการขัดข้องของระบบทำความเย็นด้วยระบบติดต่อสื่อสารไร้สาย

แอดไลน์