246-อนุสิทธิบัตรเครื่องลำเลียงขวดเข้าถุงบรรจุแบบอัตโนมัติ