253-สิทธิบัตรชุดฝาครอบลูกบิดประตูที่ได้รับการปรับปรุงใหม่