274-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างเเผ่นผนังสำเร็จรูปเเบบต่อประกอบเเละอุปกรณ์จับยึดเเผ่นผนังสำเร็จรูปเข้ากับคานโครงสร้าง

18
Mar2018

274-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างเเผ่นผนังสำเร็จรูปเเบบต่อประกอบเเละอุปกรณ์จับยึดเเผ่นผนังสำเร็จรูปเข้ากับคานโครงสร้าง

แอดไลน์