281-อนุสิทธิบัตรกล่องติดผนังชนิดสองชิ้นที่มีชุดฐานรองเพื่อรับน้ำหนักการติดตั้งอุปกรณ์ 19 นิ้ว

แอดไลน์