318-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างลำโพงฮอร์น (HORN SPEAKER) ที่มีชุดแผ่นครีบระบายความร้อน

แอดไลน์ 318-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างลำโพงฮอร์น (HORN SPEAKER) ที่มีชุดแผ่นครีบระบายความร้อน | TGC International Co., Ltd.