318-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างลำโพงฮอร์น (HORN SPEAKER) ที่มีชุดแผ่นครีบระบายความร้อน

แอดไลน์