374-อนุสิทธิบัตรกระบวนการผลิตน้ำเติมไฮโดรเจนสำหรับดื่มด้วยปั้มน้ำระบบนาโนบับเบิ้ล (NANO BUBBLE) ผ่านเครื่องกวนในท่อ (STATIC MIXER) และ วัสดุแม่เหล็กเพื่อสร้างสนามแม่เหล็ก

แอดไลน์