394-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างหลังคาแบบตะแกรงที่ก่อรูปจากแผ่นหลังคาขนาดเล็กจำนวนหนึ่งที่ทำองศาเข้าด้วยกัน

แอดไลน์