394-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างหลังคาแบบตะแกรงที่ก่อรูปจากแผ่นหลังคาขนาดเล็กจำนวนหนึ่งที่ทำองศาเข้าด้วยกัน

แอดไลน์ 394-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างหลังคาแบบตะแกรงที่ก่อรูปจากแผ่นหลังคาขนาดเล็กจำนวนหนึ่งที่ทำองศาเข้าด้วยกัน | TGC International Co., Ltd.