395-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์แทงเจาะและดึงเนื้องอกมดลูก (MYOMA SCREW) แบบพับด้ามสำหรับ การผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเดียว (SINGLE INCISION)

แอดไลน์