398-อนุสิทธิบัตรระบบควบคุมการให้คำสั่งคอมพิวเตอร์โดยการติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตาที่มองไปที่จุดเป้าหมายบนจอคอมพิวเตอร์

แอดไลน์