411-อนุสิทธิบัตรผนังคอนกรีตสำเร็จรูปที่ได้รับการปรับปรุงรอยต่อเพื่อใช้เชื่อมต่อระหว่างผนังสำเร็จรูปสำหรับรอยต่อระบบเปียก (Wet Joint)

แอดไลน์