412-อนุสิทธิบัตรผนังคอนกรีตห้องน้ำสำเร็จรูปที่ได้รับการจัดสร้างพื้นผิวและส่วนรองรับการติดตั้ง อุปกรณ์สุขภัณฑ์ที่จัดเตรียมไว้สำหรับงานต่อประกอบ

แอดไลน์