แอดไลน์ 417 Cer.1703002608 | TGC International Co., Ltd.