431-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์สำหรับการเปลี่ยนหลอดไฟแบบกลมและหลอดไฟแบบตะเกียบในตัวเดียว