487-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์เสริมที่มีชุดสร้างความเย็นที่ใช้ติดตั้งแทนที่ฝาหีบศพแบบแยกชิ้นส่วนได้

แอดไลน์