488-อนุสิทธิบัตรน้ำยาล้างสนิมที่ได้รับการปรับปรุงใหม่