510-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์จับยึดหลังคากระเบื้องเซรามิคสำหรับมุงทับซ้อนหลังคากระเบื้องเดิม และ หลังคากระเบื้องเซรามิคที่ปรับปรุงใหม่เพื่อมุงทับซ้อนหลังคากระเบื้องเดิม

แอดไลน์