525-สิทธิบัตรโครงสร้างแผ่นเซ็นเซอร์สำหรับการจำแนกส่วนผสมของวัสดุที่นำมาสัมผัส

แอดไลน์