526-สิทธิบัตรเครื่องจักรกลทางการเกษตรสำหรับใส่ปุ๋ยลงดิน